activiteiten en werkwijze

Als ontwerper en uitvoerend kunstenaar ben ik reeds lang op verschillende gebieden werkzaam. Deze zijn het ontwerpen en bouwen van meubels, fotograferen (analoog zwart-wit), het ontwikkelen en bouwen van elektronica voor muzikale toepassingen, het geven van technische ondersteuning bij culturele en kunstzinnige activiteiten (licht-en geluidstechniek) en het maken van muziek. Mijn hoofddoelstelling is om mooie dingen te creëren voor de mens. Dat doe ik voor een groot deel in opdracht en voor een kleiner deel als vrij werk. Opdrachtgevers zijn onder andere: verenigingen, stichtingen, bedrijven, kunstenaars, muzikanten en particulieren. Ik werk in het algemeen op offertebasis, dat wil zeggen een van te voren afgesproken prijs voor afgesproken werkzaamheden. Als dit lastig is te bepalen kunnen natuurlijk andere afspraken worden gemaakt zoals afrekenen op basis van gewerkte uren en materiaal.

Deze site geeft een selectie van het werk weer, per aandachtsgebied wordt er een korte algemene toelichting gegeven. Veel plezier bij het bekijken hiervan, mocht u vragen hebben neem dan contact op.